Bemutatkozás

.Az intézmény megnevezése, elérhetősége:

Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona    

4100 Berettyóújfalu Mátyás u l.

Telefon: 06/54- 402-138

Fax: 06/54-402-138

E-mail:berepo @ freemail.hu

Székhelye: 4100. Berettyóújfalu, Mátyás utca 1.

Telephelyei: 4100. Berettyóújfalu, Szabolcska utca 9.

                    4100. Berettyóújfalu, Árpád utca 1

Ügyvezető: Karalyos Krisztina

Intézményvezető: Szabó Katalin Gyöngyi

Az intézmény fenntartója:

BERÉPO Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4100, Berettyóújfalu Mátyás u l.

A fenntartó azonosító adatai:

      Cégbírósági cégjegyzékszám: 09-09-016488

      Statisztikai számjele: 20669849-8730-09

      Adószáma: 20669849-2-09

      TB törzsszáma: 1628810


.Az intézmény alaptevékenysége:


Ápolást, gondozást nyújtó intézmény:

Pszichiátriai betegek és részben foglalkoztatható súlyos és középsúlyos értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személyek és időskorúak gondozása, akik állandó felügyeletet és folyamatos ápolást igényelnek. Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, fogyatékosságának megfelelő teljes körű ellátás, pszichés gondozás, valamint célszerű és hasznos tevékenységük megszervezése. Az ellátást igénybe vevők kulturális, szabadidős, sport, közösségi programjainak megszervezése.A férőhelyek száma: 98 fő.- 30 fő pszichiátriai beteg

                                             18 fő fogyatékos személy

                                             50 fő időskorú ápolása – gondozása

                                         Az intézmény alaptevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) alapján végzi.


Az intézmény tevékenységi köre:

TEAOR 87.20.08 Mentális és szenvedélybeteg bentlakásos ellátás

             87.30.08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása


Az intézmény működési területe:

Az intézmény működési területe a személyes gondoskodás, ellátás területén – Hajdú Bihar megye területére terjed ki.


Az intézmény fenntartójának alapítója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata

                                                                      Berettyóújfalu Dózsa Gy. u. 17-19.


Az intézmény felügyeletét ellátó szervek:

Hajdú – Bihar megyei Kormányhivatal  Szociális és Gyámhivatal

4025. Debrecen, Erzsébet utca 25.

                         

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  Debrecen Piac utca 54                                               

                                                                                                                                                                                                                                                           

Az intézmény jogállása:

Az intézmény nem önálló jogi személy, fenntartója, a BERÉPO Nonprofit Kft., önálló jogi személyként működik, kiemelt közhasznúsági fokozatú gazdasági társaságként. Biztosítja az intézmény működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltéteket.