Pályázataink

Elért pályázataink

         "A Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Közhasznú Társaság ápoló-gondozó részlegének felújítása"

 

TIOP-3.4.2-08/1-2008-0058

 

2008. október 27-én a Nezmeti Fejlesztési Ügynökség, Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül kiírt TIOP-3.4.2-08/1 Bentalakásos intézmények korszerűsítésére, pályázatot nyújtottunk be.

 

2009. március 3-án kaptuk meg az értesítést a nyertes pályázati elbírálásról.

 

A TIOP-3.4.2-08/1-2008-0058 azonosítószámú "A Berettyóújfalui Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Közhasznú Társaság ápoló-gondozó részlegének felújítása" című pályázatunk szerződésének a megkötésére 2009. június 22-én került sor.

 

A projekt összköltségek: 38.232.600.- Ft, a támogatás mértéke 94%-os, azaz: 35.938.644.- Ft Európai Uniós támogatásban részesültünk.

 

2009. július 13-án elkezdődtek a felújítási munkálatok.A munkálatok rendben lezajlottak, és 2009. augusztus 21-én befejezték a munkálatokat a gondozó épület területén.

 

A készre jelentés után 2009. szeptember 14-én megtörtént a műszaki átadás,ahol megfelelő minőségben átvettük az épületet,amely alkalmassá vált a 30 fő pszichiátriai beteg és a 6 fő értelmi fogyatékos magas szintű ellátásához,gondozásához.Tiszta,világos,könnyen tisztítható,balesetmentes helyiségeket vettek birtokukba.

 

Megvalósult az épület teljes akadálymentesítése,a mozgásukban korlátozottak számára ki lett alakítva az akadálymentes parkoló,a rámpa,az akadálymentes mellékhelyiség,valamint a látásfogyatékosokat segítő jelzések, melyeket a műszaki paraméterek előírnak. Valamint kialakításra került a hallásfogyatékosok részére az indukció hurok.

 

A megújult épület ünnepélyes átadására 2009. október 1-én került sor jelen voltak az ellátottak hozzátartozói is,akik örömmel vették tudomásul,hogy hozzátartozóik milyen szép körülmények között fognak élni.

 

 

 „ A BERÉPO Nonprofit Kft. infrastrukturális fejlesztése”

 

        ÉAOP-5.1.3-10-2010-0075

 

A pályázat keretébenmegvalósult a a konyha az ebédlő, valamint a dolgozókat kiszolgáló helyiségek felújítása.A beruházás 53.600.800.- forintba került, melynek a 90% -a azaz, 48.240.720 forint volt a támogatás mértéke.

A 10%-os önrészt a kft állta az évek során összegyűjtött nyereségeiből.

A munkaterület átadására 2011.08.24-én került sor.

Megvalósult a teljes körű akadálymentesítés, megoldották az épület szigetelését, nyílászárókat, hideg-meleg burkolatot cseréltek, a konyha berendezését is kicserélték.

A munkálatokat 2011.11.24-én megtörtént az épületek műszaki átadás-átvétele.

Ennek következtében XXI. századi körülmények között étkezhetnek a lakók,és a dolgozók is méltó környezetben végezhetik a mindennapos teendőiket.